Shalawat Badar

Shalawat Badar

April 23rd 2017 | Jejak Utama
Shalawat Badar Masterpiece van Java   Shalaatullaah salaamul Laah ‘alaa thaaha Rasuulillaah Shalaatullaah salaamulleah ‘alaa yaa-siin Habiibillaah Tawassalnaa bi