Ziarah dan Kebahagiaan Spiritual

Ziarah dan Kebahagiaan Spiritual

Juli 24th 2018 | Cakrawala
Menurut ajaran Islam, ziarah merupakan ibadah yang bermuatan pahala. Abd al-Haqq al-Isybili (w. 582) menghukuminya sunah yang diharuskan (sunnah